Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Nice wedding idea!

Photographer from Southern California: Aaron Shintaku

"My desire is to create art out of your lives..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου